MENU

MANUAL

Senarai manual yang diterima pakai di Majlis Daerah Segamat

  1. Manual Agensi OSC 3.0

  2. Manual Pemohon OSC 3.0

Nota :

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :

 

Pautan Laman