MENU
  • Memastikan perkhidmatan bandar yang terbaik dan menyediakan kemudahan awam di seluruh kawasan Majlis.
  • Mewujudkan perancangan strategik untuk membangunkan bandar, mengurangkan masalah lalulintas dan pencemaran alam sekitar.
  • Mewujudkan bandar yang bersih dan indah.
  • Mempertingkatkan kemudahan awam dan menggalakkan sektor pelancongan dan kebudayaan sejajar dengan dasar kerajaan dan aspirasi rakyat.
  • Mewujudkan perkhidmatan yang efisyen dan efektif melalui permodenan sistem pentadbiran Majlis selaras dengan pembangunan IT.
  • Meningkatkan kawalan dan penyeliaan pengeluaran lesen perniagaan, permit, kelulusan pelan-pelan bangunan dan projek-projek pembangunan.
  • Memastikan sistem kewangan Majlis efektif dan mempunyai akauntabiliti.
  • Mempertingkatkan program-program pembangunan kemanusiaan kepada kakitangan dan penduduk kawasan Majlis.

Pautan Laman